Câu 6 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4.8 trên 19 phiếu

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.

Lời giải :

B1: Nhập a1, a2, a3, a4, ..., an

B2: sum<---0, iB3 nếu a1B4: sum<---sum+ai

B5: i<---i+1

B6: nếu i<=n thì quay lại b3 

B7: In sum và kết thúc thuật toán


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan