Câu 2 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau: Bước 1. X <- x+y Bước 2. y <- x-y Bước 3. x <- x-y

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau:

Bước 1. X

Bước 2. y

Bước 3. x

Lời giải : 

Kết quả của việc thực hiện thuật toán là : x có gía trị ban đầu của y, y có gía trị ban đầu của x (hay x,y hoán đổi gía trị cho nhau) 

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan