Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6


Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

(A)  Toàn bộ các ô trong bảng

(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảo

Hãy chọn câu đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là :

B: Ô chứa con trỏ soạn thảo

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu