Câu 2 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai.

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai.

a) Phương trình x2 – 3x + 2 = 0 có nghiệm

b) 210 – 1 chia hết cho 11

c) Có vô số số nguyên tố

Đáp án

a) Phủ định của mệnh đề “Phương trình x2 – 3x + 2 = 0 có nghiệm” là “Phương trình x2 – 3x + 2 = 0 không có nghiệm”

Mệnh đề phủ định sai.

b) Phủ định của mệnh đề “210 – 1 chia hết cho 11” là đề “210 – 1 không chia hết cho 11”.

Mệnh đề phủ định sai.

c) Phủ định của mệnh đề “Có vô số số nguyên tố” là “có hữu hạn số nguyên tố”.

Mệnh đề phủ định sai.

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan