Câu 1 trang 9 SGK Đại số 10 nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề?

Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề?

Nếu là mệnh đề thì em hãy biết nó đúng hay sai.

a) Hãy đi nhanh lên!

b) 5 + 7 + 4 = 15

c) Năm 2002 là năm nhuận

Đáp án

a) Không là mệnh đề

b) Là mệnh đề sai

c) Là mệnh đề sai

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan