Câu 2 trang 84 SGK Tin học 7


Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Lời giải : 

Có 3 dạng biểu đồ thường gặp nhất :

- Biểu đồ hình cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

- Biểu đó đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

- Biểu đò hình quạt: Mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu