Câu 3 trang 84 SGK Tin học 7


Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 

Lời giải :

Các bước tạo biểu đồ :

B1: Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ.

B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.

B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng ( khi nút Next bị mờ đi), ta sẽ có kết quả là một biểu đồ. 

 

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu