Câu 1 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 1. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của các câu sau:

Câu 1. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của các câu sau:

Lực kế(1)… một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái (2) ….

Kim chỉ thi chạy trên một (3)……

-          Kim chỉ thị

-          bảng chia độ

-          lò xo

Giải:

(1) lò xo

(2) kim chỉ thị

(3) bảng chia độ