Câu 9 trang 35 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 9. Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

Câu 9. Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

Giải:

32000 N.