C5 trang 68 sgk Vật lí lớp 7


Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng,

Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?

Hướng dẫn giải:

Ampe kế được mắc đúng trong sơ đồ a) ở hình 24.4

Vì cực "+" của ampe kế được mắc với cực "+" của nguồn điện 

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu