C3 trang 68 sgk Vật lí lớp 7

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 0,175 A =     mA;

b) 0,38 A =       mA;

c) 1250mA =    A;

d) 280mA =      A.

Hướng dẫn giải:

a) 0,175 A = 175mA;

b) 0,38 A =   380mA;

c) 1250mA = 1,250A;

d) 280mA =   0,280 A

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan