C4 trang 68 sgk Vật lí lớp 7


Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:

Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:

1) 2mA               2) 20mA        3) 250mA               4) 2A.

Hãy cho biết ampe kế nào đã cho phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây:

a) 15mA;             b) 0,15A;                  c) 1,2A.

Hướng dẫn giải:

-  Chọn ampe kế 2) 20mA là phù hợp nhất để đo dòng điện a) 15mA

- Chọn ampe kế 3) 250mA là phù hợp nhất để đo dòng điện b) 0,15A

- Chọn ampe kế 4) 2A là phù hợp nhất để đo dòng điện c) 1,2A

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan