Bài C7 trang 85 sgk vật lý 8


Nhiệt lượng vật cần thu vào để

C7. Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ?

Bài giải:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu