Bài C9 trang 86 sgk vật lý 8


Tính nhiệt lượng cần truyền cho

C9. Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C.

Bài giải:

57000 J = 57 kJ

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước