Bài C5 trang 48 sgk vật lí 8


Đầu tàu hỏa kéo toa xe ..

C5. Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5 000 N làm toa xe đi được 1 000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.

Hướng dẫn giải:

A = F. s  = 5 000 . 1 000 = 5 000 000 J = 5 000 kJ.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu