Bài C2 trang46 sgk vật lí 8


Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:

C2. Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:

- Chỉ có công cơ học khi có...(1).. tác dụng vào vật và làm cho vật ...(2)...

Hướng dẫn giải:

(1) lực; (2) chuyển dời.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước