Bài C5 trang 27 sgk vật lí lớp 8

Bình chọn:
4.9 trên 48 phiếu

C5. Một xe tăng có trọng lượng 340000 N.

C5. Một xe tăng có trọng lượng 340000 N. Tính áp suát của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc các bản xích với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một ôtô nặng 20 000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2. Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài.

Giải

Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là:

        \(P_1 = \frac{F}{S} = \frac{340000}{1,5}= 226 666,6 N/m^2\)

Áp suất của ôtô lên mặt đường nằm ngang là:

        \(P_2 = \frac{F}{S}\) = \(\frac{20000}{0,0250} = 800 000 N/m^2\)

Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang còn nhỏ hơn nhiều lần áp suất của ôtô. Do đó xe tăng chạy được trên đất mềm.

Máy kéo nặng nề hơn ôtô lại chạy được trên đất mềm là do máy kéo dùng cích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ. Còn ôtô dùng bánh (diện tích bị ép nhỏ), nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của ôtô lớn hơn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan