Bài C1 trang 25 sgk vật lí lớp 8


C1. Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực?

C1. Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực?

  

Hướng dẫn.

a) Lực của máy léo tác dụng lên mặt đường.

b) Cả 2 lực.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu