Bài C2 trang 50 sgk vật lí 8


Hãy so sánh hai quãng đường đi được...

C2. Hãy so sánh hai quãng đường đi được s­1 và s2.

Hướng dẫn giải:

s­2 = 2s1.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu