Bài C1 trang 50 sgk vật lí 8


Hãy so sánh hai lực ..

C1. Hãy so sánh hai lực F1 và F2

Hướng dẫn giải:

F2 = \(\frac{1}{2}\) F1

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu