Bài C1 trang 50 sgk vật lí 8


Hãy so sánh hai lực ..

C1. Hãy so sánh hai lực F1 và F2

Hướng dẫn giải:

F2 = \(\frac{1}{2}\) F1

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước