Bài C2 trang 23 sgk vật lí 9


Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng...

C2. Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng R2 và R3 như đã tính ở trên, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Hướng dẫn.

Dự đoán là tiết diện tăng gấp 2 thì điện trở của dây giảm hai lần:

R2 Tiết diện tăng gấp 3 lần thì điện trở của dây giảm ba lần: R3 = 

Suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ một loại vật liệu thì giữa tiết diện S1, S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng là tỉ lệ nghịch với nhau, tiết diện của dây lớn gấp bao nhiêu lần thì điện trở của dây nhỏ hơn bấy nhiêu lần.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu