Bài C1 trang 22 sgk vật lí 9


Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ...

C1. Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c.

Hướng dẫn.

R2 = \(\frac{R.R}{R+R}=\frac{R}{2}.\)

\(\frac{1}{R_{3}}=\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}=\frac{3}{R}\) => R3 = \(\frac{R}{3}.\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu