Bài C1 trang 22 sgk vật lí 9

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ...

C1. Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c.

Hướng dẫn.

R2 = \(\frac{R.R}{R+R}=\frac{R}{2}.\)

\(\frac{1}{R_{3}}=\frac{1}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}=\frac{3}{R}\) => R3 = \(\frac{R}{3}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan