Bài C4 trang 24 sgk vật lí 9

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện...

C4. Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mmvà có điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì co điện trở là Rbao nhiêu?

Hướng dẫn.

Điện trở tỉ lệ nghịch cới tiết diện của dây nên ta có \(\frac{S_{1}}{S_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}},\) Suy ra 

 R2R1.\(\frac{S_{1}}{S_{2}}\) = 5,5.\(\frac{0,5}{2,5}\) = 1,1 Ω. 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan