Bài C2 trang 18 sgk vật lí lớp 8


Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên?

C2. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên?

Hướng dẫn.

Quả cân A chịu tác dụng của hai lực: trọng lực \(\overrightarrow{P}_{A}\) sức căng \(\overrightarrow{T}\) của dây, hai lực này cân bằng (do T = PB mà PB = PA nên \(\overrightarrow{T}\) cân bằng với \(\overrightarrow{P}_{A}\)).

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu