Bài C2 trang 18 sgk vật lí lớp 8

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên?

C2. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên?

Hướng dẫn.

Quả cân A chịu tác dụng của hai lực: trọng lực \(\overrightarrow{P}_{A}\) sức căng \(\overrightarrow{T}\) của dây, hai lực này cân bằng (do T = PB mà PB = PA nên \(\overrightarrow{T}\) cân bằng với \(\overrightarrow{P}_{A}\)).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan