Bài 8 trang 82 sgk hoá học 12

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?

A. 36,7 gam          B. 35,7 gam            C. 63,7 gam              D. 53,7 gam.

Lời giải:

Chọn A

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

                       M + 2HCl → MCl2 +H2          

\( n_{H_{2}}\) = \( \frac{0,6}{2}\) = 0,3 (mol) => nHCl = 0,6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

                      mkim loại + mHCl = mmuối + \( m_{H_{2}}\)

=> mmuối = 15,4 +  0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

                      

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan