Bài 8 trang 82 sgk hoá học 12


Bài 8. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?

A. 36,7 gam          B. 35,7 gam            C. 63,7 gam              D. 53,7 gam.

Lời giải:

Chọn A

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

                       M + 2HCl → MCl2 +H2          

\( n_{H_{2}}\) = \( \frac{0,6}{2}\) = 0,3 (mol) => nHCl = 0,6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

                      mkim loại + mHCl = mmuối + \( m_{H_{2}}\)

=> mmuối = 15,4 +  0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

                      

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..