Bài 8 trang 133 sgk toán 8 tập 2


Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \({{AB} \over {AB'}} = {{AC} \over {AC'}} =  > {{AB' + BB'} \over {AB'}} = {{AC} \over {AC'}}\)

=> \({{34 + BB'} \over {34}} = {{100} \over {32}} =  > BB' = 72,25\left( m \right)\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu