Bài 7 trang 64 sgk hóa học 10


X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân

7. X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt  nhân là 9, 19, 8.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, Z và X.

LỜI GIẢI

a)      9X : 1s2 2s2 2p5                        Đây là F có độ âm điện là 3,98.

19A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1             Đây là K có độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s2 2s2 2p4                                  Đây là O có độ âm điện là 3,44.

b)      Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16 , có liên kết ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị có cực.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu