Bài 6 trang 64 sgk hóa học 10


Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

6. Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3.

Hướng dẫn giải :

Công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau :

 

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu