Bài 6 trang 144 sgk vật lí 10


Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì ...

6. Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?

Hướng dẫn.

Cơ năng của vật bao gồm:

                        W =  \(\frac{1}{2}\)mv2 + mgz + \(\frac{1}{2}\).k.(∆l)2 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu