Bài 5 trang 144 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Cơ năng là một đại lượng...

5. Cơ năng là một đại lượng

A. Luôn luôn đúng.

B. Luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. Có thê dương hoặc bằng không.

D. Luôn luôn khác không.

Hướng dẫn. 

Chọn C.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan