Bài 6 trang 134 SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 6 trang 134 SGK Hóa học 12. Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam...

Đề bài

Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số mol K và Al trong hỗn hợp x, y

Viết PTHH các phản ứng xảy ra, tính toán theo PTHH

Lời giải chi tiết

Gọi số mol K và Al trong hỗn hợp x, y

2K + 2H2O → 2KOH + H2                                      (1)

 x                        x                                 (mol)

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑                 (2)

 y         y                           y                   (mol)

Khi thêm HCl vào dd A, lúc đầu không có kết tủa, sau đó mới có kết tủa => dung dịch A có KOH dư 

Vậy dd A gồm: KOH dư : x - y (mol)

                  và KAlO2 : y (mol)

HCl   +  KOH  → KCl + H2O                                     (3)

(x – y)   (x – y)                                            (mol)

Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì bắt đầu có kết tủa:

KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 ↓ + KCl                 (4)

Vậy để trung hòa KOH dư cần 100 ml dung dịch HCl 1M.

Ta có: nHCl = nKOH dư sau phản ứng (2) = x – y = 0,1.1 = 0,1 (mol)             (I)

Mặt khác: 39x + 27 y = 10,5                                                                    (II)

Từ (1) và (II) => x = 0,2; y = 0,1.

% nK = (0,2/0,3) .100% = 66,67%;

%nAl = 100% - 66,67% = 33,33%.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan