Bài 6 trang 13 sgk vật lí 12

Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg...

6. Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí căn bằng?

A. 0 m/s.                                                B. 1,4 m.s.

C. 2,0 m/s.                                             D. 3,4 m/s.

Hướng dẫn.

B.

Khi con lắc qua vị trí cân bằng (x = 0) thì thế năng bằng 0, động năng cực đại (bằng cơ năng):

\(\frac{1}{2}mv_{max}^{2}\) = \(\frac{1}{2}\)KA2 => Vmax = A.\(\sqrt{\frac{k}{m}}\) = 0,1\(\sqrt{\frac{80}{0,4}}\) ≈ 1,4 m/s.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan