Bài 6 trang 128 sgk vật lí 11


Phần tử dòng điện Il nằm trong từ trường đều...

6. Phần tử dòng điện I\(\overrightarrow{l}\) nằm trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng. Phải đặt I\(\overrightarrow{l}\) như thế nào để cho lực từ.

a) Nằm ngang?

b) Bằng 0?

Hướng dẫn.

a) I\(\overrightarrow{l}\) đặt theo phương không song song với các đường sức từ.

b) I\(\overrightarrow{l}\) đặt song song với các đường sức từ.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu