Bài 7 trang 128 sgk vật lí 11


Phần tử dòng điện Il được treo nằm ngang trong...

7. Phần tử dòng điện I được treo nằm ngang trong một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm ứng từ  phải như thế nào để lực từ cân bằng với trọng lực mcủa phần tử dòng điện?

Hướng dẫn.

Cảm ứng từ  (Hình 20.3):

- Có phương nằm ngang: (I, ) = α ≠ 0 và 180 0.

- Có chiều sao cho chiều quay từ I sang  thuận đối với chiều thẳng đứng đi lên;

- Có độ lớn thỏa mãn hệ thức: IlBsinα = mg.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu