Bài 6 trang 109 SGK hóa học 8


Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro

6*. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Hướng dẫn giải.

Số mol khí hiđro là: nH2 = \(\frac{8,4}{22,4}\) = 0,375 (mol)

Số mol khí oxi: nO2 = \(\frac{2,8}{22,4}\) = 0,125 (mol)

Phương trình phản ứng:

2H2      +     O2       →     2H2O

2 mol         1 mol         2,18 (g)

0,25 mol    0,125 mol     m (g)

Theo phương trình phản ứng, số mol khí hiđro gấp 2 lần số mol khí oxi. Nếu dùng 0,125 mol khí oxi thì số mol khí hi đro sẽ dùng là 2.0,125 = 0,25 (mol). Số mol khí hiđro đã dùng nhiều hơn gấp đôi số mol khí oxi. Như vậy, lượng khí oxi đã tham gia phản ứng hết và lượng khó hiđro còn dư.

Vậy số khối lượng nước thu được là: m = 0,125.2.18 = 4,5 (g).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước