Bài 57 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 57 Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC= 3cm.

Bài 57 Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B  nằm  giữa A và C sao cho BC= 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD= 5cm. so sánh AB và CD.

  a, Điểm B nằm giữa A và C nên AB+BC = AC;

AB=AC – BC = 5 – 3 = 2 (cm).

b) Hai tia BC và BD trùng nhau(vì đều là tia đối của tia BA). Trên tia BC có BC< BD(3<5) nên C nằm giữa B và D. Suy ra BC=CD= BD; CD=BD – BC= 5 -3 = 2(cm).

Vậy AB=CD(= 2cm).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu