Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 53 Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN.

Bài 53 Trên tia \(Ox\), vẽ hai  đoạn thẳng \(OM\) và \(ON\) sao cho \(OM = 3cm, ON = 6cm\). Tính \(MN\), so sánh \(OM\) và \(MN\).

Giải:

Trên tia \(Ox\) cho \(2\) điểm \(M,N\) mà \(OM < ON\; ( 3<6)\) nên điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\).

Do đó: \(OM+MN=ON\);

Suy ra \(MN=ON-OM= 6-3=3\) (cm).

Vậy \(OM=MN=3 \) cm.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu