Bài 53 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 53. Tìm độ dài x trên hình 127.

Bài 53. Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải:

Hình a)

Áp dụng định lí Pytago, Ta có:

x2=122+52=144+25=169

=> 132=x2   => x=13.

Hình b) ta có:

x2= 12 + 22 = 1+4=5

x= √5

Hình c)

Theo định lí pytago:

292=212+x2

nên x2=292-212

= 841-441=400=202

=>x=20

Hình d)

x2=( √7)2+32=7+9=16=42

x=4.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan