Bài 53 trang 102 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 53. Cho định lí: " Nếu hai đường thẳng xx\', yy\' cắt nhau tại O góc xOy vuông thì các góc yOx\', x\'Oy\', y\'Ox đều là góc vuông".

Bài 53. Cho định lí: " Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

a) Hãy vẽ hình.

b) Viết giả thiết và kết luận định lí.

c) Điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

 1)  +  = 1800    (Vì ...).

 2) 90     = 1800     (theo giả thiết và căn cứ vào ...).

 3)                =  90     (căn cứ vào ...).

 4)                =    (Vì ...).

 5)               = 900         (căn cứ vào).

 6)                 =   (vì ...).

 7)                 = 900         (căn cứ vào ...).

d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách ngắn gọn hơn.

Giải: 

a) Vẽ 

b)

c) 

 1)  +  = 1800    (vì là hai góc kề bù).

 2) 90     = 1800     (theo giả thiết và căn cứ vào 1).

 3)                =  90     (căn cứ vào 2).

 4)                =    (vì là hai góc đối đỉnh).

 5)               = 900         (căn cứ vào 4 và giả thiết).

 6)                 =   (vì là hai góc đối đỉnh).

 7)                 = 900         (căn cứ vào 6 và 3).

d) Trình bày lại cách chứng minh một cách gọn hơn.

Ta có:  +  = 1800 (hai góc kề bù)

mà  =  =  900(gt) nên 90     = 1800

Suy ra   =  90 

Lại có   =    (vì là hai góc đối đỉnh).

Suy ra  = 900

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan