Bài 52 trang 101 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 52. Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống(...) để chứng minh định lí: " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".

Bài 52. Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống(...) để chứng minh định lí: " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".

GT: ...

KL: ...

                   Các định lí

                 Căn cứ khẳng định

1

  +  =  1800

 Vì …

2

    +  = ...

 Vì …

3

  +  =   +  

 Căn cứ vào …

4

  = 

Căn cứ vào …

Tương tự chứng minh  = 

Giải:  

Giả thiết:  đối đỉnh .

Kết luận:  = 

                   Các định lí

                  Căn cứ khẳng định

1

  +  =  1800

 Vì  và  kề bù

2

   +  = 1800    

 Vì  và  kề bù

3

  +  =   +  

 Căn cứ vào 1 và 2

4

  = 

 Căn cứ vào 3

Chứng minh  = 

                      Các định lí

                     Căn cứ khẳng định

1

  +  =  1800

 Vì  và  kề bù

2

   +  = 1800    

 Vì  và  kề bù

3

  +  =   +  

 Căn cứ vào 1 và 2

4

  = 

 Ra từ 3

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu