Bài 5 trang 50 sgk hóa học 11

Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.

Bài giải:

a) 4P + 5O2 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2P2O5                                               (1)

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O                        (2)

b) Số mol P tham gia phản ứng: \(\frac{6,20}{31,0}\) = 0,200 (mol)

Từ (1) và (2) có sơ đồ hợp thức:

2P   →   P2O5          → 4NaOH → 2Na2HPO4                      (3)

2 mol       1 mol       4 mol        2 mol

0,200 mol   0,100 mol    0,400 mol     0,200 mol

Từ đó tính được số gam dung dịch NaOH 32,0 % đã dùng là 50,0 gam.

c) Dựa vào (3) tính được 0,200 mol Na2HPO4.

MddNa2HPO4 = 14,2 gam + 50,0 gam = 64,2 (g)

C% dd Na2HPO4 = … x 100% = 44,2 %

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan