Bài 5 trang 142 sgk hóa học 8


Xác định độ tan của muối

5. Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão  hòa.

Bài giải:

Độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C là: \(\frac{53 . 100}{250}\) = 21,2 g

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu