Bài 2 trang 142 sgk hóa học 8


Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. Đều tăng;                    B. Đều giảm;                      C. Phần lớn là tăng;

D. Phần lớn là giảm;                     E. Không tăng và cũng không giảm.

Bài giải:

Câu C đúng 

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu