Bài 2 trang 142 sgk hóa học 8

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. Đều tăng;                    B. Đều giảm;                      C. Phần lớn là tăng;

D. Phần lớn là giảm;                     E. Không tăng và cũng không giảm.

Bài giải:

Câu C đúng 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan