Bài 5 trang 135 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?
A. Ch2 = Ch – Ch = Ch – Ch3
B. Ch2 = CH – C – CH3 = CH2
C. CH2 = CH -CH2 – CH = CH3

 

Giải

Chọn B

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan