Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 47. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

Bài 47. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) ;                        b) .

Hướng dẫn giải:

a) Giá trị của phân thức này được xác định với điều kiện 2x + 4 # 0

=> 2x # -4 hay x # -2

Vậy điều kiện để phân thức  được xác định với x # -2

b) Điều kiện để phân thức xác định là x2 - 1 # 0 hay (x - 1)(x + 1) # 0.

Do đó x - 1 # 0 và x + 1 # 0 hay x # 1 và x # -1

Vậu điều kiện để phân thức  được xác định là x # 1 và x # -1 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu