Bài 44 trang 45 sgk toán 7 - tập 2


Cho hai đa thức:

Bài 44. Cho hai đa thức: P(x) = -5x3 + 8x4 + x
và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4.

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

Hướng dẫn giải:

Ta có: P(x) = -5x3 -  + 8x4 + x2  và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 - .

Ta sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến như sau:

.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan