Bài 4 trang 208 sgk vật lý 11


Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?

Bài 4. Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?

A. Kích thước của vật.

B. Đặc điểm của vật.

C. Đặc điểm của kính lúp.

D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng).

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực: G =   = Đ/f. Suy ra kích thước của vật là yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu