Bài 4 trang 208 sgk vật lý 11

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?

Bài 4. Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?

A. Kích thước của vật.

B. Đặc điểm của vật.

C. Đặc điểm của kính lúp.

D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng).

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực: G =   = Đ/f. Suy ra kích thước của vật là yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan