Bài 2 trang 208 sgk vật lý 11


Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

Bài 2. Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

Hướng dẫn giải:

 Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu