Bài 4 - Trang 127 - SGK Hóa học 10


4. Hãy trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

4. Hãy trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tại sao không áp dụng phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm cho công nghiệp và ngược lại ?

Hướng dẫn.

Phương pháp điều chế oxi :

a) Trong phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm được điều chế bằng cách phân hủy những hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt.

2KClO3 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) 2KCl + 3O2

2KMnO­\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) K2MnO2 + MnO2 + O2

b)Trong công nghiệp.

- Từ không khí : Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

- Từ nước : Điện phân nước trong môi trường H2SO4 hoặc NaOH:

   2H2O (điện phân) -->  2H2 + O

Người ta không áp dụng phương pháp trong phòng thí nghiệm cho công nghiệp và ngược lại vì trong phòng thí nghiệm chỉ cần lượng nhỏ oxi, còn trong công nghiệp cần một lượng lớn, giá thành rẻ.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu